Certifikačný orgán CERTEX,

Váš partner pre certifikáciu podľa  STN
EN ISO/IEC 17065

ruka držiaca skúmavku s dezinfekčným roztokom

Služby

Certifikácie výrobkov v rozsahu udelenej akreditácie a to EÚ produktov na hnojenie, konkrétne organicko-minerálnych hnojív, organických hnojív [PFC 1(A)] a pôdnych substrátov (pestovateľských substrátov) [PFC 4].