Vydané certikáty

Nižšie je uvedený zoznam aktuálne platných certifikátov udelených Certifikačným orgánom CERTEX

ikona symbolizujuca potvrdenie s certifikatom